Multilingual Turkish Dictionary

RACİBE

RACİBE : Turkish Risale

(C.: Revâcib) Parmağın el ayasına bitişik olan boğumu

RACİBE : Ottoman Turkish

(C.: Revâcib) Parmağın el ayasına bitişik olan boğumu