Multilingual Turkish Dictionary

RACİN

RACİN : Turkish Risale

Adama alışmış davar

RACİN : Ottoman Turkish

Adama alışmış davar