Multilingual Turkish Dictionary

RADİASİYA

RADİASİYA : Azerbaijani English Dictionary

i. fiz. radiation, radiance; günəş radiasiyası solar radiation; atom radiasiyası atomic radiation; radiasiyanın tə`siri the effects of radiation

RADİÄSİYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat.]
Her hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cis-min buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi. Günəş radiasiyası.
Bir şeyin merkezden etrafa şüa şek-linde yayılması.