Multilingual Turkish Dictionary

RADİOLAŞDIRILMA

RADİOLAŞDIRILMA : Azerbaijani English Dictionary

fi. [i.s.] installation of radio; kəndlərin radiolaşdırılmaması installation of radio in villages

RADIOLAŞDIRILMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Radiolaşdırıl-maq"dan f.is.