Multilingual Turkish Dictionary

RADİOSTANSİYA

RADİOSTANSİYA : Azerbaijani English Dictionary

i. radio station, wireless station

RADİOSTÄNSİYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. radiare ve stantio]
Radiosiqnalları veren ve qebul eden mü-essise.
Radiodalğalarını şüalandırmaq, habele qebul etmek üçün istifade edilen texniki qur-ğu ve aparatlar. Təyyarənin radiostansiyası. Səyyar radiostansiya.