Multilingual Turkish Dictionary

RADAR ALTIMETRY

RADAR ALTIMETRY : English Turkish military

RADARLA YÜKSEKLİK ÖLÇMESİ:Tespit edilmiş bir arazi rakımı üzerindeki yüksekliğin, yüksek frekanslı elektro-mekanik dalgaları gönderme, yansıtma ve kayıt suretiyle ölçülmesi işlemi