Multilingual Turkish Dictionary

RADAR SCAN

RADAR SCAN : English Turkish military

RADAR TARAMASI:Bir telsiz frekans huzmesinin bir eko aramak üzere boşluktaki hareketini ifade eder