Multilingual Turkish Dictionary

RADIAC

RADIAC : English Turkish military

RADIAC:"Radyoaktivite, saptama, gösterme ve hesaplama" anlamına gelen "radioactivity, detection, indication and computation" kelimelerinden elde edilen ve çeşitli tip radyolojik ölçme cihazlarını veya teçhizatını belirtmek için tümünü kapsayan bir terim olarak kullanılan bileşik kısaltma