Multilingual Turkish Dictionary

RADIAL LINE CONTROL METHOD

RADIAL LINE CONTROL METHOD : English Turkish military

RADYAL NİRENGİ USULÜ:Bindirmeli hava fotoğraflarında merkezden çevrelere çizilmiş hatların kesişme noktalarını bulmak suretiyle nirengi tesis ve mozaik teşkil etme usulü. Bu usul fotoğrafın ölçeği ne olursa olsun, düşey hava fotoğraflarının merkezi etrafındaki bütün açısal ölçülerin doğru oluşu teorisine dayanır