Multilingual Turkish Dictionary

RADIATION EXPOSURE STATE

RADIATION EXPOSURE STATE : English Turkish military

RADYASYON MARUZ KALMA DURUMU:Bir birliğin veya özellikle bir şahsın alınan tüm toplam vücut radyasyon dozlarından çıkartılan durumu. İlerdeki harekatların ihtimalini ve ilave nükleer radyasyona maruz kalması halinde ortaya çıkacak rizikonun derecesini gösteren bir sembol olarak ifade edilir