Multilingual Turkish Dictionary

RADICIAN

RADICIAN : English Turkish military

RADİSYAN (HV.):Çığ hattı (Dew line) İşletme ve bakım müteahhidi tarafından ortaya konmuş bir terim. Bu terim: Çığ Hattının muhtelif istasyonlarını işletmeye ve çalışır halde bulunmalarını temine muktedir bir şahsı ifade eder. Bu şahıs aynı zamanda meteoroloji gözlemleri yapacak niteliktedir ve mesaj yazmak gayesiyle daktilografi eğitimi görmüştür