Multilingual Turkish Dictionary

RADIO DIRECTION FINDING DATA BASE

RADIO DIRECTION FINDING DATA BASE : English Turkish military

TELSİZ İSTİKAMET BULUCU VERİ BAZI:Hedef alıcı/vericilerde nirengi elde etmek amacıyla telsiz istikamet bulma faaliyetlerini desteklemek, için sağlanması gerekli hava ve kara vasıtaları ile toplanan bilgi yekünü