Multilingual Turkish Dictionary

RADIO MAST

RADIO MAST : English Turkish military

ANTEN DİPLİĞİ:Bir uçak üzerindeki telsiz antenini tutan tablo