Multilingual Turkish Dictionary

RADIO NET

RADIO NET : English Turkish military

TELSİZ ÇEVRİMİ:Birbirleriyle irtibatlı olarak faaliyetle bulunan askeri telsiz istasyonlaarı şebekesi. Bir telsiz çevrimi; genellikle bir üst birliğin telsiz istasyonunu ve bütün ast ve yardııncı birliklerin telsiz istasyonlarını içine alır. Bu çevrim komuta irtibat, gözetleme vesair maksatlar için kara istasyonları, kara ve hava birlikleri yada sadece hava birlikleri arasında bağlantı kurar