Multilingual Turkish Dictionary

RADIO PROCEDURE

RADIO PROCEDURE : English Turkish military

TELSİZ İŞLETME USULÜ:Zaman kazanmak ve karışıklığa engel olmak için telsiz operatörleri tarafından kullanılan kalıplaşmış gönderme usulleri. Telsiz işletme usulü, yeknesaklığı temin suretiyle güveni artırır