Multilingual Turkish Dictionary

RADIO RANGE BEACON

RADIO RANGE BEACON : English Turkish military

RADYO RENÇ FARI:Uçaklara yol göstermek için telsiz dalgaları demeti yayınlayan göndermeç. Buna "beacon" da denir