Multilingual Turkish Dictionary

RADIO-GRAMOPHONE

RADIO-GRAMOPHONE : English Azerbaijani Turkish

radiola [radio qəbul edən, elektropatefon və reproduktordan ibarət aparat]