Multilingual Turkish Dictionary

RADIOGRAPHY

RADIOGRAPHY : English Turkish Medicals

Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi