Multilingual Turkish Dictionary

RADIOKYMOGRAM

RADIOKYMOGRAM : English Turkish Medicals

Bir vücut bölgesine ait olan siluete ait olan hareketlerin, grafik olarak kaydedilmesi