Multilingual Turkish Dictionary

RAFIZİ

RAFIZİ : Turkish Turkish

afıziliği benimseyen kimse

RAFIZÎ : Turkish Risale

(Râfiziyye) Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir'in ve Hazret-i Ömer'in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan

RAFIZÎ : Ottoman Turkish

(Râfiziyye) Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir'in ve Hazret-i Ömer'in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan

RÂFIZÎ : Ottoman Turkish

hak mezheblerden ayrılıp sapan kimse