Multilingual Turkish Dictionary

RAHİ HƏLL

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

açacaq

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

açınış

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

açış yolu

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

açma bir nərsnin (tapmacanın) cəvabi, həlli.
bunun açmasın kim bilir

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

açma
bu işin açması kimdədir

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

çözüc

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

çözük tədbir.
bir çözük!

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

çözün açın.
o quşquzu, şəggizi çözün, açın.-siz bir çözün verin

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

çözüşlük
eşik işə tapa bilən çözüşlük. (eşik: buruşuq. çətin)

RAHİ HƏLL : Turuz Farsca - Türkce

əriş açış