Multilingual Turkish Dictionary

RAHİBE

RAHİBE : Turkish Turkish

kadın rahip

RAHİBE : Turkish Risale

Kadın rahib

RAHİBE : Ottoman Turkish

Kadın rahib

RÂHİBE : Ottoman Turkish

kadın rahip

RAHİBE : Turkish English

n. nun, sister, priestess, vestal

RAHİBE : Turkish French

nonne [la], religieuse [la], sìur [la], bonne sìur