Multilingual Turkish Dictionary

RAHAT BIRAXMAQ

RAHAT BIRAXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

açışdırmaq
uşağı birbelə sıxıb tıncıtma, biraz açışdır