Multilingual Turkish Dictionary

RAHATA ÇIXMAQ

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dincəlmək

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

olğunmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

olunmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onalmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onğalmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onğmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onğulmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onğuşmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onulmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

onuşmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

toxdalmaq

RAHATA ÇIXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yoğşalmaq