Multilingual Turkish Dictionary

RAHATLIQ VERƏN

RAHATLIQ VERƏN : Turuz Farsca - Türkce

tincitən dincidən.rahat edən