Multilingual Turkish Dictionary

RAHNƏMA

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

avqal (< avmaq. almaq). qılavuz. jurnal

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

aşağa başuğ

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

aşqar qılavuz

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

ayraqçı bələdçi

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

ələdçi görgüd.
görgüd ata: bələdçi ata

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

gərtəriz

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

izitən (bir izə, yola itmə, götürən). yolatan. götürən. yol görkəzən

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

kərtəriz

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

qıyrac

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

qıyran

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

qıyrat

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

ötrüc

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

ötürüc cəhət tapan. cəhət yab.
kərtəriz almaq: salağat almaq. yol, iz nişan almaq.
doğru adresi kimdən salğat alım

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

yolağuc

RAHNƏMA : Turuz Farsca - Türkce

yolağuz