Multilingual Turkish Dictionary

RAHNƏMALIQ EDMƏK

RAHNƏMALIQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aşırmaq yönətmək.
bu işlər sizi pisdən pisə aşıracaq