Multilingual Turkish Dictionary

RAHROV

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

aralıq koridor

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

çapa

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

geçit

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

keçit

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

qıtıy

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

qıyıt

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

qoğa

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

qoğuş

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

yolağ

RAHROV : Turuz Farsca - Türkce

yoluğ güdül. koridor. uzun yol.
yoluğ yoluğa ulaşar, yollar uzar, güdə ömür, uzun umur, yaşda bitər yolda qalar. (yoluğ: güdül. koridor. uzun yol). (umur: intizar)