Multilingual Turkish Dictionary

RAISE

RAISE : English Azerbaijani Turkish

1] qaldırmaq, ucaltmaq, dikəltmək; raise production istehsalı artırmaq, yüksəltmək 2] doğurmaq, yaratmaq [qorxu, gülüş, həyəcan və s.] 3] becərmək, böyütmək, tərbiyə etmək 4] yığmaq, toplamaq; raise money pul ilə əldə eləmək, pul yığmaq; raise troops qoşun toplamaq, qoşun yığmaq; raise the blockade [the siege] blokadanı aradan qaldırmaq, blokadanı götürmək, mühasirəni yarmaq

RAISE : English Turkish Textile

tüylendirmek, şardonlamak