Multilingual Turkish Dictionary

RAISE SOMEONE'S CURIOSITY

RAISE SOMEONE'S CURIOSITY : English Turkish Redhouse

irinin merakını uyandırmak, birinin dikkatini çekmek