Multilingual Turkish Dictionary

RAKAM

RAKAM : Turkish Turkish

sayıları göstermek için kullanılan imlerden her biri

RAKAM : Turkish Turkish

u imlerle yazılmış sayı

RAKAM : Turkish Turkish

nicelik, miktar

RAKAM : Turkish Risale

Bütün satıcı, bütün satan

RAKAM : Ottoman Turkish

Bütün satıcı, bütün satan

RAKAM : Turkish English

n. figure, number, numeral