Multilingual Turkish Dictionary

RAPOR VERMƏK

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

anlatmaq

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ildirmək

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilgitmək

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çağırmaq ixbar edmək

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

demək

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oxuymaq

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savırmaq

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sorağlatmaq

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sorğalatmaq

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

söyləmək

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tanıtmaq

RAPOR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tanlatmaq