Multilingual Turkish Dictionary

RASİSTLİK

RASİSTLİK : Turuz Farsca - Türkce

soysanlıq nəjadpərstlik. ırqıçılıq