Multilingual Turkish Dictionary

RASLAMAQI

RASLAMAQI : Turuz Dictionary

düşməyi. tüşməyi. tüşgəlməyi. ucraşmağı.
ona düşməyi uğur olar

RASLAMAQI : Turuz Dictionary

düşməyi. tüşməyi. tüşgəlməyi. ucraşmağı.
ona düşməyi uğur olar