Multilingual Turkish Dictionary

RASLANAN

RASLANAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəqmə. hər gələ. rasgələ. hər kim. təsadüfi.
dəqmə kişinin işi değil.
dəğmə gələnə söz demə.
dəğmə ağız üzrə yazılmaz.
tuş. tüş. düş. düşən. ras gələ

RASLANAN : Turuz Dictionary

ucranan.
çox az ucranan nərsə: taysıq

RASLANAN : Turuz Dictionary


sıx sıx olunan, raslanan: olağan. yayqın.
uzaqlığın (hicranın) olağan bir sıxıntısı.
bu evdə dava dalaş gündəlik olağandır.
artıq qızanlarda, azma olağan olur

RASLANAN : Turuz Dictionary

ucralan. yolğunan. yolğuşan. qabağ gələn. qabağa gələn. tuşlanan.
qabağ gələn birinə sordu

RASLANAN : Turuz Dictionary

ucranan.
çox az ucranan nərsə: taysıq

RASLANAN : Turuz Dictionary


sıx sıx olunan, raslanan: olağan. yayqın.
uzaqlığın (hicranın) olağan bir sıxıntısı.
bu evdə dava dalaş gündəlik olağandır.
artıq qızanlarda, azma olağan olur

RASLANAN : Turuz Dictionary

ucralan. yolğunan. yolğuşan. qabağ gələn. qabağa gələn. tuşlanan.
qabağ gələn birinə sordu