Multilingual Turkish Dictionary

RASLANMAQ

RASLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ralaşmaq. sataşmaq. çataşmaq. yoluqmaq. tuşlanmaq. düşlənmək

RASLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uğurmaq. ras gəlmək

RASLANMAQ : Turuz Dictionary

toxunmaq. oxunmaq. ucranmaq. ucraşmaq. isabət edinmək.
yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq: yoluğmaq. yolğunmaq.
açıq tükana yoluğsan çörək al

RASLANMAQ : Turuz Dictionary

toxunmaq. oxunmaq. ucranmaq. ucraşmaq. isabət edinmək.
yol üstü tuşlanmaq, raslanmaq: yoluğmaq. yolğunmaq.
açıq tükana yoluğsan çörək al