Multilingual Turkish Dictionary

RASLANTI

RASLANTI : Turuz Dictionary

toxaç. tuxac. qataq. qayaq. üzləşmə. musadif olma. muvacihə. ərəz. pişaməd. düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə

RASLANTI : Turuz Dictionary

toxaç. tuxac. qataq. qayaq. üzləşmə. musadif olma. muvacihə. ərəz. pişaməd. düşü. qəza. ittifaq. təsadüm. ittifaq. hadisə