Multilingual Turkish Dictionary

RASTAYE ÇİZİ RA GEREFTƏN

RASTAYE ÇİZİ RA GEREFTƏN : Turuz Farsca - Türkce

yaxqalaşmaq ayağlaşmaq. uzanan nərsənin qırağından tutub gedmək. nərsə uzunu sürmək.
çağınla yaxqalaş.
ırmaq yaxqalaşı bağ bağat salınmış bölgə.
yaşamla yaxqalaş