Multilingual Turkish Dictionary

RATA

RATA : Turuz Dictionary

rədə: irdə. orda. düzən. nəzm.
(rata + qana: edən. salan) {rayanə < rataqana (sanskirit)}. (ordaçı: irdəçi. diziçi. dizimçi. rişdəçi. səfə salan). (bilgisayar: bilgiləri düzənə qoyan). {ordinator (latincə): düzücü (incildən götrülmüş. fıransızcada işləkdir. tanrının adlarından)}

RATA : Turuz Dictionary

rədə: irdə. orda. düzən. nəzm.
(rata + qana: edən. salan) {rayanə < rataqana (sanskirit)}. (ordaçı: irdəçi. diziçi. dizimçi. rişdəçi. səfə salan). (bilgisayar: bilgiləri düzənə qoyan). {ordinator (latincə): düzücü (incildən götrülmüş. fıransızcada işləkdir. tanrının adlarından)}