Multilingual Turkish Dictionary

RATB

RATB : Turkish Risale

Rutubet, nemlilik yaşlık. * Rutubetli, yaş. * Yaş hurma. * Mülâyim, yumuşak

RATB : Ottoman Turkish

Rutubet, nemlilik yaşlık. * Rutubetli, yaş. * Yaş hurma. * Mülâyim, yumuşak

RATB : Ottoman Turkish

utubetli, yaş