Multilingual Turkish Dictionary

RATION DENSE

RATION DENSE : English Turkish military

TEKSİF EDİLMİŞ RASYON:Suyu alınmış veya konsantre maddeler gibi bir işleme tabi tutulmak suretiyle gıda değerinde, niteliğinde ve nefasetinde önemli kayba uğramadan hacim ve miktar itibariyle küçük mütecanis bir ambalaj haline getirilmiş, işgal ettikleri hacme nisbetle yüksek kalorili gıdalar