Multilingual Turkish Dictionary

RATION SCALES FOR NATIONAL GROUPS

RATION SCALES FOR NATIONAL GROUPS : English Turkish military

YABANCI TOPLULUKLARA AİT RASYON İHTİYAÇ ÇİZELGELERİ:Kara ordusunca iaşe edilen her milli grup veya diğer sınıflar için (Amerikan Silahlı Kuvvetleri hariç) denizaşırı harekat alanı komutanları tarafından geliştirilen bir asgari rasyon ihtiyaç çizelgesi. Rasyon ihtiyaç çizelgesi, harekat alanı içindeki bir grubun milli beslenme alışkanlıklarını gösterir