Multilingual Turkish Dictionary

S'EXPOSER

S'EXPOSER : French Turkish

"(bir şeyin) karşısında kalmak, uğramak; kendini tehlikeye atmak"