Multilingual Turkish Dictionary

SÂHİB-ÜZ ZAMAN

SÂHİB-ÜZ ZAMAN : Turkish Risale

Zamânın sahibi. Zamânında İnd-i İlâhide en makbul insan. Müceddid. *Mehdi-i zaman

SÂHİB-ÜZ ZAMAN : Ottoman Turkish

Zamânın sahibi. Zamânında İnd-i İlâhide en makbul insan. Müceddid. *Mehdi-i zaman