Multilingual Turkish Dictionary

SAÇALANMALI

SAÇALANMALI : Turuz Dictionary

asılanmalı. sütlənməli. duzalanmalı. sağınalmalı. üləşgənməli. tapışğanmalı. bərələnməli. süzələnməli. sapalanmalı. sağalanmalı. çağalanmalı. yağalanmalı. isilənməli. asılanmalı. edinməli. sağılanmalı. sağınclanmalı. sağılanmalı. sağıclanmalı. sağışlanmalı. yaraşlanmalı. yaranclanmalı. yararlanmalı. yarılanmalı. yaranlanmalı. yaraclanmalı. qazanclanmalı. qazaşlanmalı. tutunlanmalı. işlətilməli. işlənilməli. faydalanmalı. əməllənməli. istifadələnməli

SAÇALANMALI : Turuz Dictionary

asılanmalı. sütlənməli. duzalanmalı. sağınalmalı. üləşgənməli. tapışğanmalı. bərələnməli. süzələnməli. sapalanmalı. sağalanmalı. çağalanmalı. yağalanmalı. isilənməli. asılanmalı. edinməli. sağılanmalı. sağınclanmalı. sağılanmalı. sağıclanmalı. sağışlanmalı. yaraşlanmalı. yaranclanmalı. yararlanmalı. yarılanmalı. yaranlanmalı. yaraclanmalı. qazanclanmalı. qazaşlanmalı. tutunlanmalı. işlətilməli. işlənilməli. faydalanmalı. əməllənməli. istifadələnməli