Multilingual Turkish Dictionary

SAÇAQLIQ

SAÇAQLIQ : Turuz Dictionary

saçağlıq. sarıçlıq. saraçlıq. oymalıq. uymalıq. bəzəklik. süslük. süsməlik. süsənlik

SAÇAQLIQ : Turuz Dictionary

saçağlıq. sarıçlıq. saraçlıq. oymalıq. uymalıq. bəzəklik. süslük. süsməlik. süsənlik