Multilingual Turkish Dictionary

SAÇASIZ

SAÇASIZ : Turuz Dictionary

sağasız. sağınsız. sağımsız. çağasız. yağasız. yarqasız. yararsız. yaraşsız. isisiz. asısız. edinsiz. yağsız. göbələk. koppaq. kopaq. qopaq. köp. küp. köpük. çöpük. olumsuz. quyuqsuz. quymaqsız. sütsüz. üstsüz. üssüz. qaybana. geybənə. duzasız. süzəsiz. sapasız. qısır. qırac. qıraç. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. qıylan. qıslan. lazımsız. lizumsuz. faydasız.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar

SAÇASIZ : Turuz Dictionary

sağasız. sağınsız. sağımsız. çağasız. yağasız. yarqasız. yararsız. yaraşsız. isisiz. asısız. edinsiz. yağsız. göbələk. koppaq. kopaq. qopaq. köp. küp. köpük. çöpük. olumsuz. quyuqsuz. quymaqsız. sütsüz. üstsüz. üssüz. qaybana. geybənə. duzasız. süzəsiz. sapasız. qısır. qırac. qıraç. qırqalıq. qırtaq. qırtıqran. qırtlan. qırtlaz. qırtıl. qırıç. qıyır. kütə. kütəl. kosıt. kosat. kasat. kəsit. körüz. koruz. verimsiz. qıylan. qıslan. lazımsız. lizumsuz. faydasız.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar