Multilingual Turkish Dictionary

SAÇIN

SAÇIN : Turuz Dictionary

saçğın. gic. gicol. giclağ. qarşıq. salasım. çalasım. pərişan.
çox gic duruma düşdük

SAÇIN : Turuz Dictionary

-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).
təpə saçın üyşəmək: qorxub gizlənmək

SAÇIN : Turuz Dictionary

-(ağı). bacım yoxdur sızıldıya yaş tökə, saçın yolub, sinə sökə, singirimə taş tökə. ( singirimə: məzarıma)

SAÇIN : Turuz Dictionary

-cırıq çarıq, uzun yol, otur evdə saçın yol. yeni çarıq yol qısaldar, evdə oturan yol uzaldar

SAÇIN : Turuz Dictionary

-saçın ağlığı yaşlıq göstərir, başlıq yox

SAÇIN : Turuz Dictionary

sınğın. saçğın. çökgün. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. darmadağın. səlsəpil. səlsəbil.
ürəyi sınğın

SAÇIN : Turuz Dictionary

saçğın. gic. gicol. giclağ. qarşıq. salasım. çalasım. pərişan.
çox gic duruma düşdük

SAÇIN : Turuz Dictionary

-ertir durub saçın darar yaxşı qız, quşluq durar çörək dilər yaman qız. (ertir
tezdən). (quşluq: irlə günorta arası).
təpə saçın üyşəmək: qorxub gizlənmək

SAÇIN : Turuz Dictionary

-(ağı). bacım yoxdur sızıldıya yaş tökə, saçın yolub, sinə sökə, singirimə taş tökə. ( singirimə: məzarıma)

SAÇIN : Turuz Dictionary

-cırıq çarıq, uzun yol, otur evdə saçın yol. yeni çarıq yol qısaldar, evdə oturan yol uzaldar

SAÇIN : Turuz Dictionary

-saçın ağlığı yaşlıq göstərir, başlıq yox

SAÇIN : Turuz Dictionary

sınğın. saçğın. çökgün. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. darmadağın. səlsəpil. səlsəbil.
ürəyi sınğın