Multilingual Turkish Dictionary

SAÇIQLIQ

SAÇIQLIQ : Turuz Dictionary

-bolluq, oluğluq, suluşluğ, saçığlıq, bərəkət, fəraxlıq yaratmaq:. oğurlamaq. uğurlamaq. yoğurlamaq. yuğurlamaq. doğurlamaq. bollamaq

SAÇIQLIQ : Turuz Dictionary

saçığlıq. saçqılıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq

SAÇIQLIQ : Turuz Dictionary

-bolluq, oluğluq, suluşluğ, saçığlıq, bərəkət, fəraxlıq yaratmaq:. oğurlamaq. uğurlamaq. yoğurlamaq. yuğurlamaq. doğurlamaq. bollamaq

SAÇIQLIQ : Turuz Dictionary

saçığlıq. saçqılıq. dolbat. tuğbat. oxluq. ox qabı. bolluq. bolaqlıq. qalabalıq. basqalıq