Multilingual Turkish Dictionary

SAÇLAB

SAÇLAB : Turuz Dictionary

-ay qopub evlənib, ağ bulut hörlənib, birbir üzə əklənib, saçlab suyu enrəşür. (ay çıxıb ağlanıb (tutulub. halə bağlayıb), ağ bulutlar hörüklənib, birbiri üsdə yığılıb, sağaraq suyu səpələnir)

SAÇLAB : Turuz Dictionary

-ay qopub evlənib, ağ bulut hörlənib, birbir üzə əklənib, saçlab suyu enrəşür. (ay çıxıb ağlanıb (tutulub. halə bağlayıb), ağ bulutlar hörüklənib, birbiri üsdə yığılıb, sağaraq suyu səpələnir)